Trivsel och hänsyn

Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. I all gemenskap måste det finnas regler för att saker ska fungera. Vår målsättning är att samtliga boende ska ha det så trivsamt som möjligt, varför vi har satt upp några enkla trivselregler. Följs dessa bidrar vi till en bra grannsämja och att vårt område ser snyggt och attraktivt ut. Dessutom slipper vi onödiga kostnader och ett välskött hus gör att våra lägenheter betingar ett högre värde.

Säkerhet och ansvar

Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott. Ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphus och andra gemensamma utrymmen fria. Det är därför inte tillåtet att förvara saker utanför sin dörr, se nedan angående cyklar och barnvagnar m.m. Vi ansvarar tillsammans för entré, cykelrum och källare etc.

Det är viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som tillhör respektive lägenhet och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel samt underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor.

Miljö och besparingar

Vatten är numera en dyr naturtillgång som det dessutom börjar bli ont om. Varmvatten är om möjligt ännu dyrare, med hänvisning till nu rådande fjärrvärmetaxa. Sparar du på vatten, sparar du också till dig själv. Låt inte varmvatten rinna i onödan.

Långvarig vintervädring leder till stora energiförluster. Vädra därför "kort och stort" och reglera istället ned värmen med ventilerna på. Ha gärna svalare i rum som du inte använder, exempelvis i sovrum. Se också till att spaltventilen på fönsterkarmens ovansida är öppen (piggarna vända utåt mot sidorna) för att ventilationen ska fungera.

Barnvagnar

Barnvagnar, rullatorer och rullstolar etc. får inte förvaras i entréer och trapphus enligt brandsäkerhetsföreskrifterna. Ställ dem istället i cykelförrådet eller lägenheten.

Cyklar

På gården finns platser avsedda för cyklar. Dessa skall i mesta möjliga mån parkeras i ställen eller i cykelrummet i källaren. Om du inte använder cykeln varje vecka – häng upp den i den hängande förvaringen i cykelrummet så att de som cyklar varje dag enkelt kan parkera och låsa fast sina cyklar. Tänk på att inte ställa cyklar där de hindrar framkomlighet eller stör, alltså överallt förutom i cykelställen. Cykelförrådet vid hissen 28A i källaren öppnas med nyckelbricka. Cyklar du regelbundet och parkerar i källaren kan en nyckelbricka programmeras för att öppna port A i rätt tid. Mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och ange om du vll ha en ny eller programmera om en du redan har.

Gården

Den yttre miljön är en värdefull tillgång och del av trivseln i boendet. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt med att hålla gården så välvårdad som möjligt. Det är därför inte okej med nedtrampade rabatter, nedslängda cyklar, skräp, fimpar och annat som inte hör hemma på gården.

Många tycker att gården är en naturlig del att vistas på under dagarna för olika aktiviteter och umgänge. Då många av våra sovrumsfönster vetter mot gården, bör man hålla ned volymen på kvällarna.

Bollspel och lek är absolut inte förbjuden, men för äldre ungdomars bollspel är gården inte lika lämpad.

Cyklar ska parkeras i de anvisade cykelställen eller i cykelrummet.

Grillning

Föreningen tillhandahåller en kolgrill och en elgrill som fritt får nyttjas av medlemmarna. Galler och tillbehör skall diskas direkt efter nyttjande och returneras så nästa sällskap kan nyttja den. Kolgrillen skall tändas med eltändaren som finns på undre gallret.

På balkonger och uteplatser får boende använda egna elgrillar, vi rekommenderar starkt modeller med lock som begränsar grill-os och använder energin bättre. Gasol- och kol-grillar är ej tillåtna med hänsyn till brandrisk och av hänsyn till de närmaste grannarna.

Fordon på gården

Parkering och framförande av motorfordon på gården är förbjuden med några undantag:

  • In- och utflyttning
  • Sjuk- och handikapptransporter.
  • Snabb lastning och tömning av tung och skrymmande gods.
  • Hantverkare och yrkespersoner som har ett uppdrag av föreningens styrelse.
  • Boende som önskar hjälpa till med snöskottning får köra snöslungan på gården.

Bilgrinden

Får endast vara öppen då den bevakas av någon i portalen – kör du in för att lasta eller lossa skall du låsa den när du inte är i portalen. När du lastar eller lossar skall du endast bära materialet mellan bil och entré. Mellan entré och lägenhet flyttar du materialet före/efter du kör in/ut på gården. 

Husdjur

Ta alltid hänsyn till dina grannar när du har husdjur. Tänk på att allergiker kan bli mycket besvärande och håll därför allmänna utrymmen och hissar rena. 

Hundar och katter ska alltid hållas i koppel. Både barn och äldre kan vara rädda för hundar, även om dessa är fredliga. De får inte rastas på gården. Du får inte mata fåglar i området. (Miljö- och Hälsoskyddslagen)

Rökning

Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att kasta fimpar på marken utanför våra portar eller från balkongerna.

Oönskad post

Om du får oönskad post i din brevlåda måste du själv kasta den i pappersåtervinningen eller sända tillbaka den till avsändaren. Posten respekterar om du sätter upp texten "Ingen reklam, tack", ett enkelt sätt att slippa onödig reklam.

Sophantering

Sopnedkast för hushållssopor finns på varje våningsplan. Se till att dina avfallspåsar är väl tillslutna och inte läcker. Sopor får aldrig lämnas utanför lägenhetsdörren eller i trappuppgången. Ej heller får de lämnas på innergårdarna eller balkong/uteplats då de drar till sig fåglar och råttor. Kärl för källsortering finns i Återviningsrummet, ingång från Arbetargatan till vänster om garaget. Vi har återvinning av:

  • Glas – kärl garageuppfarten.
  • Små elprodukter & ljuskällor – lådor i Återviningsrummet
  • Tidningspapper – kärl i portalen vid grinden mot Arbetargatan Kartongförpackningar – kärl i Återvinningsrummet
  • Plast och metall-förpackningar – kärl i Återvinningsrummet.
  • Matavfall - kärl på gårdshusets gavel. Nya påsar hämtas i trädgårdsförrådet i entrén 28E.

Grovsopor Vi hanterar inte grovsopor, det får boende ta hand om själva.

Roslagstulls Återbruk (Vanadisberget) på Cederdalsgatan 7 är närmast och erbjuder gratis lån av lastcykel för de som vill.

Vid vår- och höst-städningar anordnas gemensam transport av grovsopor till återvinning.