Månadsavgifter

Bostadsrättsinnehavare

Månadsavgiften för bostadsrättsinnehavarna inkluderar bredband, värme, vatten och kollektiv el (gårds-, trapp- och hissbelysning samt tvättstuga) som förbrukas av de boende. Avgiften är för närvarande satt till drygt 447 kr per kvadratmeter och år. Avgiften betalas månadsvis i förskott.

Hyresgäster

Kvadratmeterkostnaden för hyreslägenheterna varierar beroende på utrustningsnivå. Brf Knoppen15 är medlemmar i Fastighetsägarna som årligen förhandlar om hyran med Hyresgästföreningen. Ingen individuell hyresförhandling sker.