Info om efterarbeten Rörinfodran

Tidsplan

Vid slutbesiktning identifierades att antal fel som Proline nu kommer åtgärda.

Arbetena är nu igång i 28D.
Arbete kommer att genomföras samtidigt i alla stammar - både kök och badrumsavloppen berörs. Målsättning är att göra fyra lägenheter om dagen - men det blir stora variationer beroende på vad som ska rättas till.

Proline informerar med lappar i brevinkasten enligt vårt avtal.
Det sker kvällen före, för måndagar torsdag eftermiddag.

Med nuvarande takt kommer varje lägenhet att beröras en till fyra dagar med start v39 från 25 september till tidigt december. Arbete sker måndag-torsdag 7:30-18 enligt schemat nedan. Vatten och avlopp går bra att använda när det inte finns en röd lapp som signalerar att arbete pågår. När arbete pågår får absolut ingenting hällas i något avlopp - toaletter får ej nyttjas överhuvudtaget - inte ens utan spolning.

Status, senast uppdaterat 22 november 20.40:
28A klart 4/10
28B klart 12/10
28C klart 9/11 
28D pågår med plan 4 görs klart torsdag 23/11.
28E startas 23/11 på plan 4
Ovanstående är endast uppskattning - kom tillbaka när det närmar sig er tur för bättre info.
Det är Prolines avisering i brevinkastet som gäller! 

 

Proline arbetar en dag i de lägenheter som har fått anmärkningar under besiktningen, då kommer de att ta bort toastolen och frigöra övriga brunnar.

Ni får två aviseringar i brevinkastet - en för de dagar ni berörs med stängt avlopp, och en för den dag arbete görs i lägenheten.

Tillträde

Under arbetets gång är vi i behov av tillträde till era lägenheter flera gånger varje dag, dels för att stänga av avloppet när vi arbetar i lägenheter nedanför/ovanför er och dels när vi ska relina i just din lägenhet. Om ni inte är hemma kommer Proline att använda oss av er inlämnade nyckel, som vi föreningen samlat in. Info om nyckelhantering har delats ut från styrelsen. Har Ni lämnat nyckel och inte är hemma så går Proline in med nyckel de kvitterat ut och låser efter sig med dom nycklar ni lämnat in.

Avloppet avstängtStängda avlopp

När arbetet sker i vertikala stammar (från vind till källare) samt de liggande ledningarna i era lägenheter, kommer avloppet vara avstängt under dagtid, måndag – torsdag 7:30-18. Vi aviserar i brevlådan om dessa arbeten och avstängningar med så god framförhållning som möjligt. När det är dags kommer vi att ringa på och stänga av avlopp i ert kök och badrum. En röd/orange lapp i badrum och kök visar att det är avstängt. Så länge lappen är kvar får avloppet inte användas. Detta görs så länge arbete pågår i porten. Efter att lappen tagits bort, kan avloppet användas som vanligt.

Förberedelser från dig som bor i lägenheten

När det är dags för er lägenhet så hjälp oss med att plocka undan under vasken i köket samt lösa föremål i badrum och i ev. kommod. Finns det fast inredning under diskbänk där avloppsröret passerar skall den tas bort. Flytta ev barnvagnar, stolar etc från hallen för underlätta. Vi skyddstäcker golv innan arbetet och städar efter vårt arbete. 

Dammsug golv i kök och badrum, de kommer att täcka golv med skyddspapper, eventuellt grus hamnar under deras täckning och skadar era golv. Mattor ska tas bort i hall, kök och badrum. Har ni möjlighet att rensa golvbrunnarna i badrummet så blir de tacksamma!

Vattenanvändning

Vatten kommer att finnas tillgängligt i lägenheten, men det är av största vikt att inget vatten töms ut i avloppet när vi har aviserat om avstängning. Om detta sker blir vi tvungna att göra om vårt arbete. Följderna blir då försenat arbete samt ytterligare kostnader för föreningen eller ev lägenhetsinnehavaren. Även en påminnelse ang. användning av toalett utan att spola, detta får man inte göra då vattenlåset rinner över och ut i rören vi arbetar i.

Har du frågor om tider och tillvägagångssätt kontakta i första hand gruppledaren i produktionsteamet som arbetar i er uppgång. Nummer och namn finns aviserade på de lappar ni får i brevinkasten.