Att bo i bostadsrätt

Att vara bostadsrättsinnehavare medför många fördelar, men också vissa förpliktelser. Huset tillhör samtliga bostadsrättsinnehavare varför det bör ligga i allas intresse att upprätthålla stilen och ordningen i gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, ute på gården och så vidare.

Om något behöver åtgärdas i den enskildes lägenhet, kan det ibland vara svårt att veta om denna kostnad ska betalas av föreningen eller bostadsrättsinnehavaren själv