Notera: Informationen baseras i huvudsak på årsredovisning. Årtalen avser därför verksamhetsår - ej kalenderår.
För mer information se årsredovisningar under: Föreningen/Dokument

2012

Knoppen bestod av 74 lägenheter varav 69 bostadsrätter.

Dekorationsmålning i alla entreer
Passersystem med integrerad porttelefoni installerades
Kompletterande radonmätning som godkändes (snitt 30 Bq/m3 och gränsvardet är 200)
Byte av 21 avstängningskranar till VVS-stammar påbörjades
Taket i valvet mellan B&C uppgångarna målades
Nytt torkskap installerades i tvättstugan
Omdesign av vår websida, knoppen15.se
Stamspolning av samtliga avlopp
Målning av källare

I styrelsen:
Ordförande: Bo Loverfelt
Ledamöter: James Ellis, Magnus Ström, Lars Lundberg,Fredrik Klingberg
Suppleanter: Monica Ellheden Schedin, Daniel Grolander
Valberedning: AnnChristine Lindholm, Leif Strand, Marie Kviberg

2011

Knoppen bestod av 74 lägenheter varav 67 bostadsrätter.

Balkongprojeket stoppas av 2 medlemmars överklagan till länsstyrelse och hovrätt.Lekgården byggdes om
Tak för cyklar och cykelställ iordningställdes
Radonmätning genomfördes
Bredband via fiber till alla lägenheter installerades
Tre nya källarförråd byggdes för medlemmar (2012)
Portsskyltar byttes (2012)
Byte av dörrar och fasad vi entrer och trappuppgångar (2012)
Målning av entrer och samtliga våningsplan (2012)
Nya belysningsarmaturer i samtliga entreer och våningsplan
Nya undertak i entrer.
Valberedningen etablerade arbetsrutiner för att fånga upp styrelse och medlemmars trivsel och arbete.

I styrelsen:
Ordförande: Bo Loverfelt
Ledamöter: AnnChristine Lindholm, Anna Dadfar*, James Ellis,
Suppleanter: Stefan Lindblom, Joula Wahlström, Alexander Toresson
Valberedning: Susanne Ellis, Lars Lundberg, Leif Strand, Marie Kviberg,Nils Eriksson**
*)  Flyttade pga arbete på annan ort, lämnade styrelsen i Juli
**) Avgick

2010

Knoppen bestod av 74 lägenheter varav 64 bostadsrätter.

Omförhandling av avtal och lån.
Sanering av pannrum
Extra isolering under samtliga yttertak
Nya planteringar på innergård
Introduktionsprogram för nya medlemmar infördes

I styrelsen:
Ordförande: Bo Loverfelt
Ledamöter: AnnChristine Lindholm, Andreas Melchert, James Ellis,
Suppleanter: Stefan Lindblom, Magnus Claesson
Valberedning: Susanne Ellis, Lars Lundberg, Stefan Wahlström, HenrikPersson, Leif Strand.

2009

Knoppen bestod av 74 lägenheter varav 61 bostadsrätter.

Gästrum iordningställdes
Före detta lokal såldes som bostadsätt
Websidan, knoppen15.se skapades
Arbetet med att förändra innergården påbörjades
Flertal avtal omförhandlades.

I styrelsen:
Ordförande: Bo Loverfelt
Ledamöter: Gun Forssell, AnnChristine Lindholm, Andreas Melchert, Ingela Norelid
Suppleanter: Joula Edgardh, James Ellis, Stefan Lindblom
Valberedning: Susann Ellis, Ulla Sandström, Kerstin Cantillana

2008

Föreningen förvärvades den 3 oktober 2008 från AB Stockholmshem fastigheten Knoppen 15 efter beslut på köpstämma den 18:e  juni.

Knoppen bestod av 73 lägenheter varav 57 bostadsrätter.

I styrelsen:
Ordförande:Tommy Hoberg,
Ledamöter: Marcus Bodin, Joula Edgardh, Stefan Lindblom, AnnChristine Lindholm, Andreas Melchert, Ingela Norelid
Suppleanter: Richard Berglund, Jim Ellis