Uthyrning i andra hand – gäller även Airbnb

Ibland finns det anledning till att hyra ut sin lägenhet. Förutsättningarna för att göra detta är numera betydligt enklare och generösare än tidigare.

Regler för andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning skall göras skriftligen till styrelsen, som lämnar skriftligt besked om ansökan godkänts eller ej. Uthyrning kan ej påbörjas före styrelsens godkännande. 

Avgiften till föreningen för andrahandsuthyrning är för närvarande 1000 kr - som startavgift -  plus 200 kr per påbörjad uthyrd månad.   

Medlem som hyr ut i andra hand utan styrelsens godkännande riskerar att förverka sin bostadsrätt/hyresrätt enligt föreningens stadgar. Denna regel gäller eftersom det är viktigt för föreningen att ha överblick över vilka som bor här och för att kunna kontrollera att systematisk andrahandsuthyrning inte förekommer.

Ansökan ska innehålla:

  • Namn på uthyrande medlem och lägenhetsnummer
  • Hyresgästens namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, yrke, arbetsgivare
  • Medlemmen skall bifoga en aktuell kreditupplysningsinformation ("UC") på hyresgästen
  • Planerad uthyrningsperiod
  • Hyreskontrakt mellan medlem och hyresgästen - avänd gärna mallen under Dokument 
  • Kort beskrivning av anledningen till uthyrningen

Styrelsen