Miljö och Källsortering

I BRF Knoppen 15 strävar vi efter att ha ett fullständigt system för källsortering av hushållsavfall. Som boende i fastigheten kan du källsortera tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, glasförpackningar, batterier, elavfall och matavfall.

Källsorteringsrummet finns i anslutning till garageinfarten, på Arbetargatan 26. Du öppnar dörrarna till källsorteringsrummet med din vanliga nyckelbricka. Inne i källsorteringsrummet finns två kärl för kartong och pappersförpackningar, ett kärl för plast och ett kärl för metallförpackningar. Direkt innanför dörren finns en hylla för mindre elavfall, och lampor. I rummet finns dessutom en "holk" för batterier.

Direkt utanför källsorteringsrummet - i garageuppfarten - står två kärl för glasförpackningar (ett för färgat glas, ett för ofärgat). Kärlen är placerade där pga källsorteringsrummets begränsade storlek.

Tidningar lämnas i kärlen som står i valvet i entrén till fastigheten.

Matavfall lämnas i bruna kärl som står på innergården vid cykelparkeringen. Kärlen töms en gång i veckan, på tisdagar.

Regler och förhållningssätt

  • I källsorteringsrummet finns tydliga skyltar som visar vad som får slängas i respektive kärl. Respektera dessa instruktioner. Lämna aldrig avfall på golvet i källsorteringsrummet. Det blir då bara stående där i väntan på att någon granne eller styrelsemedlem uppoffrar sig och tar med det till återvinningscentral. SUEZ - källsorteringsentreprenören - tar inte med sig avfall som står eller ligger på golvet i källsorteringsrummet. Kemikalier eller farligt avfall får inte under några omständigheter lämnas i källsorteringsrummet.
  • Respektera att föreningen inte ansvarar för att ta hand om dina grovsopor, i form av möbler och andra uttjänta skrymmande tillhörigheter. Föreningen anordnar och bekostar dock bortforsling av medlemmars grovsopor två gånger per år i samband med vår- och höststädning på innergården. I den mån du vill göra dig av med grovsopor utöver detta, ansvarar du själv för detta. Roslagstulls Återbruk tar emot det mesta.
  • Om du är osäker på vad som får kastas i källsorteringsrummet eller i sopnedkastet, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring någon i styrelsen för mer information. På SUEZ webbsida kan du även använda deras källsorteringsguide.
  • Släng aldrig avfall i sopnedkastet som riskerar att fastna. Använd alltid (ihopknuten) soppåse när du slänger sopor i sopnedkastet. Brännbart material, så som uttjänta skor och kläder, kan slängas i sopnedkastet så länge det får plats i soppåse eller matkasse av standardstorlek.