Att bo i hyresrätt

Hyresrätt kallas upplåtelseform av en bostad som hyresgästen inte äger själv, men varaktigt eller för längre tid än högst tillfälligt nyttjar genom att hyra den av, i detta fall, Brf Knoppen15.  Hyresrätten är starkt lagreglerad och får till exempel inte överlåtas mellan hyresgäster mot betalning (så kallat svartkontrakt).

Lagarna som styr hyra av bostäder och lokaler återfinns i jordabalkens 12:e kapitel. Detta kapitlet brukar därför även kallas för hyreslagen.

Brf Knoppen15 är medlemmar i Fastighetsägarna, vilka sköter föreningens talan vid de hyresförhandlingar som sker gentemot hyresgästföreningen med jämna mellanrum.