Tvättstuga

Bokning:

 • Tvättstugan är öppen 7-22 måndag-lördag samt OBS! 10-22 på söndagar.
 • Tvättstugan får endast användas av föreningens medlemmar och hyresgäster.
 • Tvättid får bokas upp till tre veckor i förväg på tavlan nedan med en låsbar cylinder märkt med lägenhetens nummer. Efter avslutad tvättid ska cylindern flyttas till ”låsparkering” för att inte hindra andra från att boka. Kvarglömda cylindrar flyttas av fastighetsskötaren till ”låsparkering”.
 • Tvättiden förfaller om den inte används inom 30 minuter. Därefter får någon annan överta tiden.
 • Torkskåp och tumlare ska vara tömda senast en timme efter tvättidens slut.

I tvättstugan

 • All tvätt och efterbehandling sker på egen risk.
 • Barn får inte vistas i tvättstugan utan tillsyn.
 • Djur får inte medföras i tvättstugan.
 • Du ansvarar själv för dina kläder. Kvarglömda kläder lämnas efter en tid till insamling.
 • Släng allt skräp i avfallsbehållaren.
 • Inga inventarier får avlägsnas från tvättstugan.
 • Dörrarna till tvättstugan ska alltid hållas stängda, dels för att det blir ”baksug” i farstun så att hissdörren inte stängs, dels för att hindra obehöriga att komma in.
 • Instruktioner för maskinerna sitter i närheten av respektive maskin.
 • Vänligen släck lyset när du går.

Tvättstugan städas av Städkompaniet på onsdagar och lördag/söndag någon gång under ordinarie tvättid.

Tvätt-tider

BokningstavlaDet finns 2, 3- eller 4- timmarspass i tvättstugan  upp till fem gånger om dagen att välja mellan. Dessa kan bokas upp till tre veckor i förväg. Då en stor del av de boende har egna tvättmaskiner, lider det i regel ingen brist på tvättider

07.00-22.00 måndag - lördag

10.00-22.00 söndag

För allas trevnad behöver man ändå göra den vanliga städningen efter sig när man använt tvättstugan.