BRF Knoppen 15 föreningsstämma 2021 
Onsdag den 19 maj klockan 19.00

På gården - med avstånd!

Om förordningar inte tillåter fysiskt möte kommer stämman att hållas digitalt.

Med anledning av risk för smittspridning kring Corona samt Folkhälsomyndighetens råd har vi i styrelsen tagit beslut om att genomföra stämman på samma sätt som 2020.

Vi behöver genomföra en stämma trots rådande omständigheter.

Medlemmar, ombud samt biträde med fullmakt kommer kunna delta men stämman kommer hållas utomhus på vår gård och social distans om minst 1.5 meter är ett måste. Detta kommer ske också vid dåligt väder så var förberedd att plocka fram paraply om så krävs. Detta gör också att vi önskar att enbart 1 person per hushåll närvarar. Självklart ska man stanna hemma från stämman om man har förkylningssymptom. 

Stämman kommer av samma anledning hållas kort och mingel uteblir i år.

Dokument inför stämman:

Varmt välkomna!

Styrelsen